O soutěži InterLoS

InterLoS je pětihodinová internetová týmová soutěž.

Týmy řeší zadané úlohy, které jsou šifrovacího, logického nebo programovacího charakteru a jejich řešení odevzdávají prostřednictví webové stránky, která řešení okamžitě ověřuje. Za správně vyřešené úlohy získávají týmy body, které okamžitě ovlivňují jejich pořadí na výsledkové listině.

Úlohy mají různou obtížnost a soutěž je tedy vhodná jak pro začátečníky tak pokročilé. Navíc jsou soutěžící rozděleni do tří kategorií (středoškoláci, vysokoškoláci a ostatní) v nichž probíhá vyhodnocování samostatně.

Pravidla soutěže

Účastníci a týmy

 • Každý tým má 1 až 5 členů. Týmy s menším počtem členů nijak nezvýhodňujeme.
 • Máme 3 soutěžní kategorie:
  • středoškoláci – všichni členové týmu musí být studenti středních škol a nižších,
  • vysokoškoláci – všichni členové týmu musí být studenti vysokých škol a nižších,
  • ostatní – kdokoliv.
 • Účast v soutěži je zdarma.
 • Odměnou za dobré umístění je prestiž a dobrý pocit, žádné jiné odměny nejsou.
 • Řešení s jiným týmem/týmy, stejně jakož i poskytování řešení, návodů i rad jiným týmům je zakázané.
 • Očekáváme od všech účastníků fair-play. Průběh hry monitorujeme a můžeme odhalit podvádění, nicméně předpokládáme, že hrajete proto, abyste si zahráli, a tudíž že podvádění nemá smysl. V případě, že takové chování odhalíme, budeme nuceni podvádějící týmy diskvalifikovat.
 • Účastí ve hře souhlasíte s použítím herních dat pro analýzu. Za herní data se nepovažují informace o týmu s výjimkou názvu týmu.
 

Komunikace

 • Diskuze neslouží ke komunikaci s organizátory ani ke komunikaci organizátorů s účastníky.
 • Během hry je každý tým povinnen sledovat vývěsku s informacemi od organizátorů, kterou najdete po zahájení hry na každé stránce pod záhlavím.
 • Během hry je každý tým povinen sledovat e-mailovou adresu uvedenou v profilu týmu při zahájení hry (před zahájením hry zkontrolujte, že máte v profilu uvedenou funkční adresu).
 • Veškeré problémy s úlohami a odevzdávacím systémem hlaste z e-mailové adresy z profilu týmu na adresu interlos@fi.muni.cz. V předmětu e-mailu musí být uvedeno ID týmu, který najdete v záhlaví stránky vedle jména.
 

Úlohy a sady

 • Soutěž obsahuje 27 úloh rozdělených do 3 sad po 9 úlohách. Každá sada obsahuje právě 3 šifrovací, 3 logické a 3 programovací úlohy.
 • Zadání každé sady je zveřejněno ve formátu PDF a případných příloh.
 • Zadání úloh může být i ve slovenštině, nehledejte v tom žádnou šifru. Taktéž nehledejte šifru v pravopisných a gramatických chybách.
 • Jestli není vážný důvod domnívat se o opaku, úlohy využívají abecedu pracují s 26znakovou anglickou abecedou bez mezery.
 • Řešením každé úlohy je právě jeden výsledný kód (heslo), které se skládá z číslic nebo velkých písmen anglické abecedy (tedy bez diakritiky) a neobsahuje mezery ani jiné speciální znaky. Získaný kód odevzdáváte pomocí formuláře v sekci úkoly.
 • U šifrovacích úloh (nikoliv však u programovacích a logických) je kódem vždy smysluplné slovo, není-li vážný důvod domnívat se o opaku.
 

Průběh hry

 • Před začátkem hry budou zveřejněny odkazy na několik serverů se zadáním z důvodu rozložení zátěže. Vyberte si náhodně libovolný z nich.
 • Sady úloh budou zveřejňovány (zpřístupněny) postupně:
  • první sada na začátku hry v 15:00,
  • druhá sada v 16:30,
  • třetí sada v 18:00.
 • Konec hry je ve 20:00. Všechny úlohy lze řešit až do konce hry.
 • Nedostupnost sad krátce po čase zpřístupnění je normální a prosíme, abyste ji nehlásili.
 

Bodování

 • Za vyřešené úlohy získávají týmy body. Na základě bodů vzniká pořadí týmů, které zohledňuje pořadí odpovědí, počty špatných odpovědí a bonusů
 • Za každou správnou odpověď je (1001-p) bodů, kde p označuje pořadí týmu u dané úlohy počínaje jedničkou.
 • Za každou nesprávnou odpověď je postih ve formě -30 bodů + penalizace v podobě 30 sekundového zablokování dalšího odevzdávání.
 • Za každou vyřešenou trojici úloh různých typů je bonus 500 bodů.

Rady a tipy

Potřeby ke hře

 • Nutně alespoň 1 počítač s internetovým připojením a možností otevírat soubory PDF.
 • Tiskárna, nejlépe barevná. Bez ní může být řešení některých úloh velmi obtížné.
 • Papíry, tužky, pastelky, nůžky, izolepu, lepidlo, ...
 • Maskot týmu (nejlépe los).
 • Šifrovací pomůcky, například od Chlýftýmu.
 

Strategie

Před začátkem hry je velmi vhodné domluvit si v týmu celkovou strategii: Které úlohy je výhodné řešit? Je lepší pracovat společně, po dvojicích, samostatně? Během hry máte dostupné statistiky, lze tak jednoduše zjišťovat, které úlohy jsou jednodušší než jiné, a které naopak těžké. I to zohledněte ve své strategii.

Pamatujte, že důležité je získat správný kód. Na míře elegantnosti, univerzálnosti programu, použití internetu a online dostupných nástrojů nezáleží. U některých úloh mohou být schůdné různé cesty, důležité je umět vybrat tu pravou, pomocí které získáte co nejrychleji kód.

Svačina může přijít opravdu vhod.

 

Jak vypadají úlohy

Snažíme se, aby úlohy byly rozmanité a různé obtížnosti, aby jednoduché mohl vyřešit skoro každý během pár minut a obtížné zabraly i nejlepším týmům pořádný kus času. Co očekávat od jednotlivých typů úloh:

 • Logické úlohy – úlohy s jasně formulovaným zadáním, které se řeší především pomocí tužky, papíru a hlavy (občas může být výhodné použít i počítač, ale ne vždy to musí jít).

 • Programátorské a počítačové úlohy – úlohy s jasně formulovaným zadáním, které se řeší především pomocí počítače. Typicky je součástí zadání dlouhý vstup a kódem je výstup programu nad títmto vstupem, ale může jít i o úlohy, které bude potřeba řešit pomocí tabulkového editoru, editorem obrázků či jiného běžně dostupného programu.

 • Šifry a nápadové úlohy – úlohy s nejasným zadáním, u kterých musíte hledat nápad, co s danou úlohou vůbec dělat... Může být potřeba dohledat informace na Internetu, šikovně se na zadání podívat, rozstříhat ho...

Název úloh může být návodný (týká se především "nápadových úloh"). Pro představu se podívejte na zadání z minulých let.

 

Příklad bodování

Předpokládejme, že tým vyřešil jednu programátorskou úlohu na 5. místě, dvě logické na 2. a 13. místě a jednu nápadovou úlouh na 8. místě a celkově odevzdal 6 špatných odpovědí. Získá tedy 996 + 999 + 988 + 993, -180 bodů za špatné odpovědi a 500 bodů bonus za jednu uzavřenou trojici úloh různých typů. Celkem tedy: 4296 bodů.

Kdo za to může

Soutěž InterLoS vám přináší členové Spolku přátel severské zvěre. Aktuální složení organizátorů najdete na úvodní stránce. Díky patří také mnohým testerům, kteří nám s úlohami pomáhají.

Bodovací systém © 2009–2024 Jan Papoušek a Jan Drábek
Webdesign © 2013 Martin Ukrop
Ikony byly převzaté z The Noun Project od různých autorů: house, chat, team, maze, stack of books, gear, wreath, key a power.